شهریور ۱۶, ۱۳۹۶

حمایت علمی و معنوی اتحادیه از نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بازی های دیجیتال؛ گرایش ها،فناوری ها و کاربردها

بنیاد ملی بازی های رایانه ای نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بازی های دیجیتال؛ گرایش ها،فناوری ها و کاربردها را ۲ آذر ماه ۹۶ به میزبانی دانشگاه […]