مجمع تاسیسی اتحادیه انجمن‌‌های علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر در اسفند ماه 1395 برگزار گردید.

کلیات و اهداف

به منظور استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی دانشجویی و گسترش همکاری‌های گروهی علمی در سطح ملی و بین المللی «اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر» تشکیل می‌شود.

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر سازمانی غیرانتفاعی و متشکل از انجمن های علمی دانشجویی فعال در حوزه های علمی تخصصی علم مهندسی کامپیوتر که در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور فعالیت می کنند و از تاریخ اخذ مجوز فعالیت از کمیته حمایت و نظارت وزارت علوم، دارای شخصیت حقوقی است و دبیر شورای مرکزی نماینده قانونی اتحادیه خواهد بود.
انجمن های رشته های مهندسی کامپیوتر به عنوان اعضای اتحادیه شناخته می شوند. انجمن های علمی ای فعال محسوب می شوند که شورای مرکزی آنها در سال جاری طبق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده باشد.

 • 1. ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن روحیه مشارکت جمعی و خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان رشته‌ی مهندسی کامپیوتر
 • 2. شناسایی نیازهای کشور و تلاش برای برطرف نمودن معضلات و مشکلات
 • 3. تلاش برای فراگیرشدن اتحادیه در سطح ملی از طریق عضویت کلیه انجمن‌های علمی رشته‌‌های مهندسی کامپیوتر و حمایت از راه اندازی و تشکیل انجمن های علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه ها
 • 4. ارتقاء سطح فعالیت‌ انجمن¬های علمی از طریق هم‌افزایی و همکاری مشترک و تکثیر ایده¬های موفق
 • 5. مدیریت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌ها ، حمایت و پیگیری از حقوق انجمن‌های علمی عضو اتحادیه به جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود

اتحادیه چگونه نهادی است؟

اتحادیه از تاریخ تصویب این اساسنامه توسط مجمع عمومی برای مدت نامحدود تشکیل شده و از تاریخ اخذ مجوز فعالیت از اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای شخصیت حقوقی است. اتحادیه از قوانین جمهوری اسلامی ایران پیروی می‌کند و مشخصا ملزم به رعایت آئین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی و دستورالعمل اجرائی فعالیت اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی است.

حوزه های فعالیت

 • 1. انتشار کتب و نشریات علمی – تخصصی در سطح ملی و بین المللی
 • 2. برگزاری مسابقات علمی در سطح ملی و بین المللی
 • 3. برگزاری و یا همکاری در اجرای گردهمایی کنفرانس و سمینارهای علمی مرتبط با مهندسی کامپیوتر در سطح ملی و بین المللی
 • 4. نمایندگی علمی دانشجویان و انجمن های علمی عضو رشته های مهندسی کامپیوتر در حوزه علم مهندسی کامپیوتر و ارتباط با نهادهای موثر در حوزه سیاست گذاری آموزشی و پژوهشی و کاربردی
 • 5. ارتباط با نهادها و انجمن‌های علمی و تخصصی داخلی و بین المللی
 • 6. انتقال تجربیات علمی و مدیریتی مابین اعضای فعال انجمن های عضو

برای دیدن لیست کامل می توانید اساسنامه را مطالعا فرمایید

50

انجمن علمی


تا کنون بیش از 50 انجمن را عضو اتحادیه شده و این روند تا اضافه شدن سایر انجمن ها ادامه خواهد داشت
11

شورای مرکزی


شورای مرکزی شامل 7 نفر عضو اصلی، 2 نفر عضو علی البدل و دو بازرس بوده که اعضای اصلی هر کدام دبیر یک کمیته و یک منطقه می باشد
2

فراکسیون


تا کنون 2 فراکسیون در اتحادیه انجمن های علمی مهندسی کامیپوتر تشکیل شده است
1

سن اتحادیه


اتحادیه تازه تاسیس دانشجویی انجمن های علمی مهندسی کامپیوتر در تلاش است تا یک برند معتبر علمی در کشور ایجاد کند

نشست عمومی هر چند وقت برگزار می شود؟

بنابر اساسنامه اتحادیه، این مجمع، با مدیریت زمانی و مکانی شورای مرکزی اتحادیه سالیانه یک بار نشست عمومی برگزار می کند و حضور کلیه اعضای اتحادیه (ترجیحاً دبیر انجمن عضو اتحادیه) در محل نشست سالانه، در تاریخ مورد توافق الزامی است.
دبیرخانه اتحادیه باید دعوتنامه برای حضور در نشست مجمع عمومی را همراه با خاطرنشان کردن زمان و شهر محل برگزاری، حداقل یک ماه پیش از برگزاری نشست به صورت مجازی به همه اعضای مجمع عمومی ابلاغ نماید. همچنین دستورجلسه باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری، به شرکت کنندگان ابلاغ گردد.

با ما در تماس باشید